CÔNG TRÌNH FIT-OUT NIELSEN TOÀ NHÀ SALAVICO

Diện tích

300 m2

Vị trí

01 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình.