CÔNG TRÌNH HOÀN TRẢ MẶT BẰNG geopetrol – Toà nhà Centec

Diện tích

200 m2

Vị trí

72- 74 Nguyễn thị minh khai, Quận 3, TP.HCM