H.I.S OFFICE – QUẬN 1

🔸Vị trí:
Tầng 1  – Tòa nhà Havana
 
🔸Diện tích:
165 m2
 
🔸Phạm vi công việc:
Thi công tháo dỡ hoàn trả mặt bằng 
 
🔸Thời gian hoàn thành:
18/11/2020