XYLEM OFFICE – QUẬN 1

🔸Vị trí:
Tầng 8  – Tòa nhà MBSunny Tower
 
🔸Diện tích:
150 m2
 
🔸Phạm vi công việc:
Thi công tháo dỡ hoàn trả mặt bằng
 
🔸Thời gian hoàn thành:
01/2021