CÔNG TRÌNH hoàn trả mặt bằng CHỢ TỐT

Diện tích

250 m2

Vị trí

TÒA NHÀ MELINH POINT TOWER, 02 NGÔ ĐỨC KẾ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1