Công Trình Fit-out Văn Phòng United INTERNATIONAL PHARMA

Diện tích

500 m2

Vị trí

Tòa Nhà FLEMINGTON TOWER, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM