DỰ ÁN HOÀN TRẢ MẶT BẰNG VĂN PHÒNG HEINEKEN

Diện tích

– 1000 m2
– Vị trí tầng: 58,59,60

Vị trí

Toà nhà Bitexco Quận 1, TP.HCM