DỰ ÁN HOÀN TRẢ MẶT BẰNG VĂN PHÒNG ICARE – toà nhà Mepleetre qUẬN 7

Diện tích

– 500 m2

Vị trí

Toà Nhà Mepleetre Quận 7, TP.HCM