Fit-out vĂN PHÒNG holyday tầng 5 Saigon Centre tOWER 1

Diện tích

180 m2

Vị trí

65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM