Công Trình Hoàn Trả Mặt Bằng UNITED INTERNATIONAL PHARMA

– TÒA NHÀ leminGton

Diện tích

500 m2

Vị trí

Tòa Nhà q, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM