Công Trình Hoàn Trả Mặt Bằng VĂN PHÒNG ARUP

Diện tích

450 m2

Vị trí

31c Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM