Tháo dỡ hoàn trả mặt bằng văn phòng Philip toà nhà AB

Diện tích

– 500 m2

Vị trí

Tòa nhà AB – 76 Lê lai, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM