WECARE PRESCHOOL & OFFICE – QUẬN 2

🔸Vị trí:
Tầng 2 – Tòa nhà Oxygen
🔸Diện tích:
1000 m2
🔸Phạm vi công việc:
Thi công tháo dỡ hoàn trả mặt bằng 
🔸Thời gian hoàn thành:
03/2021