LĨNH VƯC HOẠT ĐỘNG

Từ khi thành lập cho tới nay chúng tôi luôn phát huy những thế mạnh vốn có của mình được trải nghiệm qua từng năm tháng, qua từng công trình với các dịch vụ trọng tâm sau:

·        Chuyển nhà trọn gói

·        Chuyển văn phòng trọn gói

·        Tháo dỡ và hoàn trả hiện trạng văn phòng

·        Cung cấp và thanh lý nội thất văn phòng

·        Thi công hệ thống điện mạng(M&E)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: